B & B Villa Gradenigo

ซึ่งอยู่ใน Lancenigo จากเวนิซ B & B Villa Gradenigo 31 กิโลเมตรบริการห้องพักปรับอากาศและที่จอดรถส่วนตัวฟรี ห้องพักแต่ละห้องมีโทรทัศน์ B & B Villa Gradenigo ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วบริเวณโรงแรม อาหารเช้าเตียงและยังมีการใช้งานฟรีจักรยาน ปาโดวาจาก B & B Villa Gradenigo 46 กม. ในขณะที่ลิโดดิเจโซโลเป็น 37 กม. จากสถานที่ สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินเตรวิโซ, 8 กม. จากสถานที่